3.1 Programování

Než začnete programovat

 • Ujistěte se, že programování není zakázané (propojka) a že Váš telefon umožňuje tónovou volbu.
 • Použijte připravený formulář, který je zároveň přehlednou tabulkou základních funkcí, a vyplňte do něj všechny hodnoty, které chcete změnit.
 • Pokud není ST zcela nový, ujistěte se, že máte správné servisní heslo a pokud si nejste zcela jisti, jak je ST naprogramovaný, použijte vždy úplnou inicializaci (Pozor! Inicializuje se i servisní heslo!).

Vstup do programovacího režimu

Do programovacího režimu lze vstoupit pouze během příchozího spojení (volání z telefonu na ST). Pro vstup musíte vložit heslo ve tvaru:

servisní heslo

(nezapomeňte zadat hvězdičku před a za heslem!). Pokud je zadané heslo správné a programování je povoleno (propojka), ST hlásí:

„Vstoupili jste do programovacího menu"

a dále pokračuje nápověda, která se mění podle kontextu. Heslo je z výroby nastaveno na 12345 a doporučujeme Vám zadat jiné heslo, aby bylo Vaše zařízení chráněno proti cizím osobám.

Tip

 • Pokud zapomenete servisní heslo, Vaše data ještě nejsou ztracena – je však nutno kontaktovat výrobce. Při zadávání hesla máte limit 5 sekund (nebo Vámi nastavený limit 1 až 9 sekund) na každý znak, jinak ST zadané číslice odmítne – v tom případě je možné zadat znovu celé heslo nebo funkci.

Vlastní programování

Jakmile jste vstoupili do programovacího režimu, můžete změnit kteroukoli programovatelnou hodnotu, nebo více hodnot, a to v jakémkoli pořadí. Postup je jednoduchý – nejdříve se zadává číslo parametru, pak jeho hodnota. Jako oddělovač, popř. „enter" slouží hvězdička. Obecně tedy má funkce následující tvar:

číslo parametru  hodnota 

Číslo parametru je trojmístné (viz tabulka). Po vložení tohoto čísla a hvězdičky ST hlásí číslo nebo název parametru, jeho aktuální hodnotu a možný rozsah. Po vložení hodnoty a druhé hvězdičky ST hlásí „Hodnota byla uložena" nebo „Neplatná hodnota", pokud je hodnota mimo povolený rozsah.

Tip

 • Kontrola naprogramovaných hodnot: zadejte číslo parametru a  , vyslechnete si hodnotu parametru a stiskem  se vraťte do hlavní nabídky.

Upozornění

 • Některé telefonní přístroje mají tu nežádoucí vlastnost, že po stisku tlačítka (tj. po odvysílání DTMF signálu) na zlomek vteřiny "ohluchnou". V takovém případě neuslyšíte celý text a je vhodné použít jiný telefon.

Chyba při programování

 • Pokud se zmýlíte během zadávání čísla (ať už jde o číslo funkce nebo o hodnotu) a zjistíte to dříve, než stisknete hvězdičku, je možné celé číslo zrušit stiskem znaku  a zadat znovu.
 • Pokud ST odmítne zvolené číslo parametru nebo zadanou hodnotu, je možno pokračovat v programování – číslo funkce je třeba zadat znovu i v případě, že chybná byla až hodnota.
 • Pokud naprogramujete jinou hodnotu, než jste chtěli a hodnota se uloží, můžete ji samozřejmě zadat znovu správně.

Konec programování

 • Po uložení všech hodnot, které jste potřebovali změnit, ukončete programování stisknutím znaku  . ST vyšle signál zavěšení a zavěsí.
 • Pokud znak  nepoužijete, ST sice zavěsí později, ale nemá to žádný vliv na uložení hodnot (ty se ukládají do paměti ihned po vložení)
 • Pokud si nejste zcela jisti, ověřte si, že se ST po naprogramování chová podle Vašich představ.
 • Vyplněný formulář bezpečně uložte.

Nahrání zprávy

(pouze u modelů 913641, 913643 a 913645, nebo u 913640 a 913642 po rozšíření modulem 913647)

Zprávu lze nahrát v programovacím režimu (viz kapitola Programování). Tento režim je chráněn heslem a případně propojkou „zákaz programování". Pro nahrání zprávy musí být osazen rozšiřující modul.

Nahranou zprávu můžete zkontrolovat během příchozího hovoru (během programování ne), pro přehrání záznamu stiskněte  .

Upozornění

 • Pokud chcete, aby se Vaše nahrávka přehrávala automaticky při odchozím hovoru, musíte změnit nastavení parametru 975.
 • Pokud je osazen hlasový modul, a svoje vlastní hlášení nenahrajete, přehrává se zkušební záznam. V tomto záznamu je sice hlášení „čekejte prosím", ale nevztahuje se na něj možnost volby jazyka!

Postup

 1. Vstupte do programovacího režimu:  servisní heslo 
 2. Vložte příkaz pro nahrání hlášky:  972  servisní heslo 
 3. Uslyšíte trvalý tón (až 15 s). Maže se příslušná část paměti. Vyčkejte, až tón skončí.
 4. Nyní ST nahrává hlášení. Maximální délka je 30 s.
 5. Pokud je hlášení kratší, ukončete nahrávání stiskem jakékoli číslice (DTMF) na telefonu.
 6. Po ukončení záznamu ST zavěsí. 

Poznámky

 • Délka zprávy je maximálně 30 sekund. Nejdříve je vhodné si připravit text zprávy vyzkoušet si jeho délku. Pamatujte na jednoznačnou identifikaci výtahu a také na cizince, např. v hotelích. Při nahrávání mluvte zřetelně a nahlas a pokud je zpráva delší, sledujte čas, aby Vás konec zprávy nezaskočil.
 • Kvalita zprávy záleží na mluvčím (pro reprezentativní účely doporučujeme profesionální namluvení zprávy), dále na telefonním přístroji (nepoužívejte "handsfree" režim, nebo staré telefony s uhlíkovou vložkou), na hluku v místnosti, odkud při nahrávání voláte a na kvalitě spojení (nejlepší je "namluvit" hlášení předem na pobočkové ústředně).
 • Kontrola zprávy: po nahrání zprávy ST automaticky ukončí programování a zavěsí. Předpokládá se totiž, že provedete kontrolu. Zavolejte znovu na ST a přehrajte hlášení (povel 3).

Nastavení akustických parametrů

 • Handsfree automatika ST pracuje tak, že pokud je „ticho" na obou stranách, zvuková cesta je utlumená, při překročení určité hladiny zvuku se pak zapíná reproduktor nebo mikrofon podle toho, která strana právě hovoří (případně, kdo hovoří hlasitěji).
 • Ve výrobě jsou nastaveny optimální parametry automatiky, měnit nastavení se doporučuje pouze ve výjimečných případech. Ke změnám lze použit parametry 931 až 938.

Programování spínačů

 • Pro oba spínače jsou přednastavena hesla (00 a 11) podle tabulky. Pokud chcete používat jiné heslo, nezapomeňte staré heslo zrušit!
 • Pro každý spínač lze naprogramovat až 10 různých hesel. Díky tomu můžete poskytnout různým osobám různá hesla, a pokud později budete chtít jednu osobu "zablokovat", stačí, když zrušíte příslušné heslo. Ostatní hesla platí dál.
 • Všechna hesla jsou při programování kontrolována, tj. je zakázáno zadat dvakrát stejné heslo.
 • Pokud chcete použít rychlejší způsob ovládání spínače – samotným heslem bez znaků  – pak je třeba dávat pozor, pokud zadáváte různě dlouhá hesla: pokud je kratší heslo stejné, jako začátek delšího hesla, není možné ovládat spínač delším heslem. Pokud zároveň používáte automatickou volbu s potvrzením, je dále třeba, třeba aby hesla nezačínala číslicí 1 až 5.

Komunikační zařízení – zkrácený programovací formulář