3.2 Přehled všech programovacích funkcí

Všechny programovací funkce pospisují následující tabulky.

1) K parametru 904: Automatická volba bez potvrzení, typ 3 a typ 4 (nový) se liší chováním v případě velmi krátkého hovoru. Volba typu 4 považuje hovor za úspěšný vždy, volba typu 3 pouze tehdy, došlo-li k aktivaci spínače. Protože spínač se u výtahového komunikátoru prakticky nepoužívá, je tento rozdíl zanedbatelný. Volba typu 4 navíc považuje hovor za úspěšný, je-li ukončen přijetím DTMF znaku #

2) Nová implicitní hodnota, menší možnost nechtěné detekce

3) Pokud jde o automatickou volbu bez potvrzení, vyzváněcí tón je rozpoznán a skončí dříve než po zvoleném počtu period, volání je považováno za úspěšné.

4) Pokud je parametr nastaven na 0, při potvrzení spojení nedojde k přepnutí žluté LED (navazuji spojení) na zelenou LED (spojení potvrzeno).

K přepnutí žluté LED na zelenou (spojení potvrzeno) při potvrzení hovoru nedojde:

  1. Pokud je parametr 904 nastaven na 0
  2. Pokud je parametr 018, nebo 028 nastaven na 0

K přepnutí žluté LED na zelenou po potvrzení hovoru nastane:

  1. Pokud je parametr 904 nastaven na hodnotu 1-4 (při nastavení 1 a 2 dojde k přepnutí po potvrzení DTMF 1, při nastavení 3 a 4 dojde k přepnutí po 5s od vyzvednutí hovoru)
  2. Je-li parametr 018, nebo 028 nastaven na hodnotu 1-9

 

Poznámka

  • Pokud nedojde k elektrickému poškození ST, zaručuje použitá paměť, nezávislá na napájení, udržení dat minimálně po dobu 10 let.