3.1 Konfigurace

Konfigurace probíhá typicky pomocí webového rozhraní zařízení. Alternativně je možná konfigurace pomocí software 2N® Access Commander nebo službou My2N. Ke konfiguraci pomocí webového rozhraní lze získat přístup následujícím postupem:

 • Spusťte svůj internetový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, apod.).
 • Zadejte IP adresu svého interkomu (např. http://192.168.1.100/).
 • Přihlaste se pomocí jména Admin a hesla 2n.

Pro přihlášení k integrovanému web serveru interkomu je nutné znát IP adresu zařízení. Po zakoupení je 2N® IP Base nastaven do režimu s dynamickou IP adresou – získá IP adresu automaticky, pokud je v lokální síti dostupný vhodně nastavený DHCP server. V případě, že DHCP server není k dispozici, lze 2N® IP Base provozovat v režimu statické IP adresy (ve výchozím stavu adresa
http://192.168.1.100/).

Pokud IP adresu zařízení neznáte, je také možné použít nástroj 2N® Network Scanner, který vám dokáže najít 2N IP interkom, 2N® Access Unit a
2N® IndoorTouch
  ve vaší síti. Lze nalézt v sekci 3.6 Ke stažení.
 

V případě, že zařízení zůstane nedostupné (zapomněli jste IP adresu, změnila se konfigurace sítě, apod.), je možné nastavení sítě nouzově změnit pomocí tlačítek na zařízení.

 Konfigurace 2N® IP Base je detailně popsána v dokumentu 
Konfigurač manuál

Zjištění IP adresy

Pro zjištění IP adresy 2N® IP Base postupujte následovně:

 • Připojte 2N® IP Base k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte).
 • Vyčkejte na druhý zvukový signál .
 • Stiskněte 5x tlačítko zrychlené volby na základní jednotce.
 • 2N® IP Base přečte svoji IP adresu.
 • Pokud je adresa 0.0.0.0, znamená to, že interkom nedostal z DHCP serveru IP adresu.

Poznámka

 • Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost tlačítek zadat maximálně do 30 s od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

Přepnutí dynamické a statické IP adresy

Pro přepnutí dynamické a statické IP adresy 2N® IP Base postupujte následovně:

 • Připojte 2N® IP Base k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte).
 • Vyčkejte na první zvukový signál .
 • Stiskněte 15x tlačítko zrychlené volby na základní jednotce.
 • Přepnutí je signalizováno zvukovým signálem .
 • Vyčkejte, až se zařízení automaticky restartuje.
 • Po restartu dojde k přepnutí z režimu se statickou IP adresou na režim s dynamickou IP adresou a naopak.

 

Při přepnutí na statickou IP adresu bude mít zařízení po restartu nastaveny tyto síťové parametry:

 • IP adresa: 192.168.1.100
 • Maska sítě: 255.255.255.0
 • Výchozí brána: 192.168.1.

Poznámka

 • Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost tlačítek zadat maximálně do 30 s od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.