3.2 Ovládání interkomu z pohledu vnějšího uživatele

V této kapitole je popsáno ovládání 2N® IP Base z pohledu vnějšího uživatele (hosta).

Volání pomocí tlačítek rychlé volby

Stiskem tlačítka rychlé volby na základní jednotce lze provést volání na první 1 nebo 2 pozice (podle typu modelu) v telefonním seznamu. Sestavování hovoru je signalizováno dlouhým přerušovaným tónem, případně jiným způsobem dle konfigurace připojené telefonní ústředny.

Opakovaný stisk stejného tlačítka rychlé volby v průběhu nebo v době sestavování hovoru může mít přiřazenu funkci ukončení hovoru nebo ukončení hovoru a volání na další telefonní číslo volaného, popř. může být bez funkce.