2.5 Dokončení montáže

Dokončení montáže

Zkontrolujte zapojení všech vodičů a zasunutí koncovky RJ-45 do konektoru na desce.

Upozornění

  •  Všechny nepoužité konektory musí mít utažené svorky, aby se zabránilo rezonancím.

Osazení jmenovek

U zařízení je přiložen průsvitný arch k potištění jmenovkami v laserové tiskárně. Šablona pro tisk je ke stažení na www.2n.cz. Pro jmenovky nepoužívejte papír nebo jiné materiály, které nejsou voděodolné. Do prostoru jmenovky se může dostat voda – nemá vliv na funkci zařízení.

Upozornění

  • Prostor, ve kterém jsou umístěny jmenovky, je tzv. mokrá zóna. Při prudkých deštích je tedy možné, že se ke jmenovce dostane voda. Ta v tomto prostoru nemá vliv na funkci interkomu a samovolně se odpaří.
  • Na štítky tedy vždy používejte voděodolnou fólii (přiloženou nebo vlastní). Nepoužívejte papír, hrozí jeho rozmočení! Z téhož důvodu nepoužívejte inkoustový tisk! 

Postup vložení/výměny štítku:

  1. Demontujte rám.
  2. Odeberte krytku tlačítka pomocí úchytek umístěných na kratších stranách krytky.
  3. Vyjměte použitý štítek a vložte nový.
  4. Vraťte zpět krytku tlačítka.
  5. Připevněte rám.