2.4 Připojení rozšiřujících modulů

Připojení modulů pomocí sběrnice

Všechny moduly 2N® IP Base se připojují pomocí konektoru X12, poloha tohoto konektoru je znázorněna na obrázku. Před připojením rozšiřujích čteček RFID karet je vhodné 2N® IP Base vypojit z napájení. Modul může být jednom okamžiku připojen pouze jeden.

 

Postup při instalaci modulů

1) Na obrázku je zvýrazněn konektor X12, jenž je určen pro připojení modulu.

2) Modul čtečky zasuňte do znázorněného konektoru.

3) Zafixujte modul pomocí zarážky zabudované do konstrukce 2N® IP Base. Na následujícím obrázku je zarážka zvýrazněna červeným obdélníkem.

 

Napájení modulů

Všechny moduly 2N® IP Base jsou napájeny pomocí konektoru X12.

Modul Čtečka RFID karet 125 kHz

Modul čtečky RFID karet 125 kHz (obj. č. 9156030) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N® IP Base a slouží pro čtení ID čísel RFID karet v pásmu 125 kHz.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:EM4xxx

 • EM4xxx

Modul Čtečka RFID karet 13.56 MHz

Modul čtečky RFID karet 13 MHz (obj. č. 9156031) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N® IP Base a slouží pro čtení ID čísel RFID karet v pásmu 13.56 MHz.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

 • ISO14443A (Mifare, DESFire)
 • PicoPass (HID iClass)
 • FeliCa
 • ST SR(IX)
 • 2N® Mobile Key

Bezpečnostní relé

2N® Bezpečnostní relé (obj. č.9159010)  slouží ke zvýšení bezpečnosti mezi interkomem a připojeným elektrickým zámkem. 2N® Bezpečnostní relé je navrženo pro 2N IP interkom s firmware 1.15 a vyšším. Bezpečnostní relé výrazně zvyšuje bezpečnost připojeného elektrického zámku, protože zabraňuje odemčení zámku při vniknutí do interkomu.

Funkce:

2N® Bezpečnostní relé je zařízení, které se instaluje mezi interkom (mimo bezpečnou zónu) a elektrický zámek (v bezpečné zóně). 2N® Bezpečnostní relé obsahuje relé, které může být aktivováno pouze pokud je přijat platný otevírací kód z interkomu.

 

Specifikace:

Pasivní spínač: vyveden spínací a rozpínací kontakt, max 30 V / 1 A AC/DC

Spínaný výstup:

 • Při napájení bezpečnostního relé z interkomu je na výstupu dostupné 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V) / 400 mA DC.
 • Při napájení bezpečnostního relé z externího zdroje je na výstupu dostupné 12 V / 700 mA DC.

Rozměry: (56 x 31 x 24) mm

Hmotnost: 20 g

Instalace:

2N® Bezpečnostní relé se instaluje na dvoudrátový kabel mezi interkomem a elektrickým zámkem v oblasti, která má být zabezpečena (typicky za dveřmi). Zařízení je napájeno a řízeno dvoudrátovým kabelem, a může tak být přidáno do stávající instalace. Díky jeho kompaktním rozměrům, může být zařízení instalováno do standardní instalační krabice.

 

Připojení:

Připojte 2N® Bezpečnostní relé k interkomu následovně:

 • K aktivnímu výstupu (OUT1 nebo OUT2)

Připojte elektrický zámek k 2N® Bezpečnostní relé následovně:

 • Ke spínanému výstupu.
 • K pasivnímu výstupu sériově s externím napájecím zdrojem.

Zařízení podporuje také odchodové tlačítko (Departure button) připojené ke svorkám ‘PB’ a ‘– HeliosIP/IP Intercom’ Při stisku odchodového tlačítka se aktivuje výstup na 5 sekund.

 

Signalizace stavů:

Zelená LED Červená LED Stav
bliká nesvítí Provozní mód
svítí nesvítí Aktivován výstup
bliká bliká Programovací mód – čeká se na inicializaci
svítí bliká Chyba – přijat špatný kód

Konfigurace:

 • Připojte 2N® Bezpečnostní relé ke správně nastavenému výstupu interkomuSecurity. Nastavení je popsáno v Konfiguračním manuálu pro 2N IP interkomy. Ujistěte se, že alespoň jedna LED svítí nebo bliká.
 • Zmáčkněte a držte tlačítko Reset 5 sekund na 2N® Bezpečnostní relé, aby se zařízení přepnulo do programovacího módu (červená i zelená LED blikají).
 • Aktivujte výstup spínač klávesnicí, telefonem apod. První kód poslaný z interkomu bude uložen v paměti a považován za platný. Po inicializaci kódu se 2N® IP Bezpečnostní relé přepne do provozního módu (zelená LED bliká).

Upozornění

 • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N® Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle výše uvedeného postupu.

Připojení: