2. Expresní průvodce základním nastavením

Nastavení připojení k lokální síti

Abyste se mohli přihlásit ke konfiguračnímu rozhraní 2N Access Unit, musíte znát jeho IP adresu. Přístupový systém 2N Access Unit mají z výroby nastaveno automatické získání IP adresy z DHCP serveru. Pokud tedy připojíte tuto jednotku do sítě, ve které se nachází DHCP server nakonfigurovaný tak, aby přiděloval IP adresy všem novým zařízením, získá svou vlastní IP adresu i 2N Access Unit. IP adresu 2N Access Unit můžete zjistit buď přímo ze stavu DHCP serveru (podle MAC adresy uvedené na výrobním štítku), příp. vám ji může sdělit přímo 2N Access Unit pomocí hlasové funkce – viz Instalační manuál (odkaz níže).

Pokud ve vaší síti není DHCP server, musíte nastavit 2N Access Unit na statickou IP adresu pomocí RESET tlačítka, viz Instalační manuál k příslušnému modelu. Váše jednotka poté získá pevnou adresu 192.168.1.100, kterou použijete pouze pro první přihlášení a poté ji můžete změnit.

V případě, že již znáte IP adresu, zadejte ji do vašeho oblíbeného prohlížeče. Doporučujeme použít aktuální verzi prohlížeče Chrome, Firefox nebo Internet Explorer (Edge). 2N Access Unit není plně kompatibilní se staršími verzemi prohlížečů.

Pro první přihlášení do konfiguračního rozhraní použijte jméno "admin" a heslo "2n" (heslo platné po uvedení zařízení do výchozího stavu). Výchozí heslo doporučujeme po prvním přihlášení ihned změnit – viz nastavení v menu Služby / Web Server – parametr Heslo. Heslo si dobře zapamatujte, příp. zapište. V případě, že heslo zapomenete, budete muset uvést přístupový terminál do výchozího stavu (viz instalační manuál k příslušnému modelu), a tím ztratíte zároveň veškeré provedené změny v nastavení.

Tip

 

Aktualizace firmware

Po prvním přihlášení k 2N Access Unit doporučujeme zároveň aktualizovat firmware. Nejnovější firmware pro svoji jednotku naleznete na stránkách www.2n.cz. K aktualizaci firmware slouží tlačítko Aktualizovat Firmware v menu Systém / Údržba. Po uploadu firmwaru do zařízení se zařízení jednou restartuje a aktualizace je hotova. Aktualizace trvá přibližně jednu minutu.

Nastavení spínání elektrického zámku

K přístupovému systému 2N Access Unit lze připojit elektrický dveřní zámek, který lze ovládat pomocí kódu zadaného na numerické klávesnici. Elektrický dveřní zámek připojte podle návodu v Instalačním manuálu k příslušnému modelu.

V záložce Hardware / Spínače / Spínač 1 povolte spínač pomocí políčka Spínač povolen, nastavte parametr Řízený spínač na výstup interkomu, ke kterému je elektrický dveřní zámek připojen. Poté nastavte jeden nebo více kódů pro sepnutí spínače – elektrického dveřního zámku.