1. Popis produktu

Dveřní přístupový systém 2N Access Unit je schopen, spolu s doplňkovým software a případně 2N IP interkomy, nabídnout ucelené řečení přístupového systému do jakéhokoliv objektu.

Přístupový systém 2N Access Unit lze dovybavit numerickou klávesnicí, kterou lze použít jako kódový zámek.

Přístupový systém 2N Access Unit může být vybaven druhou čtečkou RFID karet, která umožňuje nejen zpřístupnit objekt autorizovaným osobám, ale zároveň se stát součástí zabezpečovacího systému objektu nebo docházkového systému ve vaší firmě.

2N Access Unit může být vybavena reléovým spínačem (volitelně dalšími relé a výstupy), kterým lze ovládat elektrický zámek nebo jiné zařízení připojené k tomuto přístupovému systému. Přístupový systém je možné velmi flexibilně nastavit, kdy a jak se mají tyto spínače aktivovat – kódem, automaticky, stiskem tlačítka apod.

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy:

Nebezpečí úrazu

  • Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.

Varování

  • Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.

Upozornění

  • Důležité upozornění. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.

Tip

  • Užitečné informace pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.

Poznámka

  • Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.