4.4 Nastavení

Stiskem pravého dolního tlačítka u ikony   dojde k zobrazení sekce Nastavení zařízení. V této sekci lze nastavit DND režim, zámek obrazovky, zvuky a tóny zařízení, vlastnosti displeje a systému.

Režim Nerušit

Režim Nerušit, tzv. DND režim, lze po potvrzení výběru levým dolním tlačítkem zapnout nebo vypnout. Při zapnutí DND režimu je ikona   na domovské obrazovce podsvícena červeně. Při příchozím hovoru zařízení nevyzvání zvolenou melodií. Displej zobrazuje náhled z kamery, je-li dostupná, označení volajícího a hlášku Příchozí hovor.

Zámek obrazovky

Zámek obrazovky, také zvaný rodičovský zámek, lze po potvrzení výběru levým dolním tlačítkem zapnout nebo vypnout. Při zapnutí zámku obrazovky je třeba zadat PIN kód, který slouží k zamknutí obrazovky. Stejný PIN kód bude vyžadován pro odemknutí obrazovky.

Zvuky a tóny

Stiskem pravého dolního tlačítka u ikony dojde k zobrazení sekce Zvuky a tóny. V této sekci lze nastavit hlasitost vyzvánění a hovoru, vyzváněcí tón a tón dveřního zvonku.

Hlasitost vyzvánění

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde ke zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění. Vybranou hlasitost vyzvánění je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena. 

Hlasitost hovoru

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde ke zvýšení nebo snížení hlasitosti hovoru. Vybranou hlasitost hovoru je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena.

Hlasitost pípnutí při stisku klávesy

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde ke zvýšení nebo snížení hlasitosti pípnutí při stisku klávesy. Vybranou hlasitost pípnutí je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena. 

Vyzváněcí tón

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde k posunu v seznamu nabízených vyzváněcích tónů. Vybraný vyzváněcí tón je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena.

Tón dveřního zvonku

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde k posunu v seznamu nabízených tónů pro dveřní zvonek. Vybraný tón je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena. 

Displej

Stiskem pravého dolního tlačítka u ikony dojde k zobrazení sekce Displej. V této sekci lze nastavit jas, prodlevu vypnutí displeje a podsvícení tlačítek. 

 Jas

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde ke zvýšení nebo snížení jasu displeje. Vybranou úroveň jasu je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena.

Prodleva vypnutí displeje

Prodleva vypnutí displeje nastavuje maximální dobu nečinnosti uživatele (tj. kdy uživatel neovládá zařízení), po které dojde k automatickému přepnutí do režimu spánku. Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde k posunu v seznamu nabízených časových hodnot. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena. 

Podsvícení tlačítek

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde ke zvýšení nebo snížení podsvícení tlačítek. Vybranou úroveň podsvícení je nutné potvrdit levým dolním tlačítkem. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena. 

Systém

Stiskem pravého dolního tlačítka u ikony dojde k zobrazení sekce Systém. V této sekci lze nastavit datum a čas, stav My2N/SIP Proxy, jazyk a získat základní informace o zařízení. 

 Datum a čas 

  • Datum a čas automaticky – povoluje použití NTP serveru pro automatickou synchronizaci vnitřního času zařízení.
  • Formát data – nabízí 3 varianty zobrazení data (např. 12.31.2019, 31.12.2019, 2019.12.31)
  • Použít 24hodinový formát času – zapíná/vypíná 24hodinový formát času
  • Nastavení data – manuální nastavení data, pokud není nastavena automatická synchronizace data.
  • Nastavení času – manuální nastavení času, pokud není nastavena automatická synchronizace času.
  • Časová zóna – nastavuje časovou zónu pro místo instalace zařízení. Nastavení určuje časový posun a přechody mezi letním a zimním časem.

Upozornění

  •  Při návratu do menu bez potvrzení nastavení nebude změna uložena.

 

Stav My2N/SIP Proxy

Sekce Stav My2N/SIP Proxy zobrazuje aktuální stav připojení My2N a SIP Proxy.

Jazyk

Stiskem pravého horního nebo dolního tlačítka dojde k posunu v seznamu nabízených jazyků. Při návratu do menu bez potvrzení nebude změna uložena. 

O zařízení

Tato část slouží k zobrazení základních informacích o zařízení (sériové číslo, MAC adresa, verze FW, IP adresa zařízení).