4.3 Režim Nerušit

Stiskem pravého horního MENU tlačítka u ikony  se aktivuje/deaktivuje DND režim. Při aktivním DND režimu je zařízení v základním klidovém stavu, ikona je podsvícena červeně. Při příchozím hovoru zařízení nevyzvání zvolenou melodií. Displej zobrazuje náhled z kamery, je-li dostupná, označení volajícího a hlášku Příchozí hovor.