4.Ovládání zařízení pomocí displeje

K ovládání zařízení pomocí displeje slouží podsvícená MENU tlačítka umístěná po pravé a levé straně. MENU tlačítka slouží k posunu a potvrzování funkcí ve vybraném menu displeje. Obecně platí, že MENU tlačítka po pravé straně slouží k posunu nahoru a dolů ve vybraném menu. Levé dolní tlačítko slouží k potvrzení volby a levé horní tlačítko slouží k návratu zpět v menu o jeden krok s každým dalším stiskem, nebo k návratu na domovskou obrazovku.

Podrobné nastavení zařízení je popsáno v následujících podkapitolách. 

 

  1. MENU tlačítka
  2. Tlačítko zámku
  3. Tlačítko pro ukončení hovoru
  4. Tlačítko pro příjem hovoru 

Použité ikony na displeji

Ikona Popis

Adresář

DND režim

Nastavení zařízení

Seznam hovorů

Zvýšení hlasitosti vyzváněcí melodie u příchozího hovoru

Snížení hlasitosti vyzváněcí melodie u příchozího hovoru

Ztlumení hlasitosti vyzváněcí melodie u příchozího hovoru

Zvýšení nastavované hodnoty

Snížení nastavované hodnoty

Vypnutí mikrofonu v hovoru

Zamknuto, zámek obrazovky

Odemknuto, zámek obrazovky aktivován/deaktivován

Návrat na domovskou obrazovku

Potvrzení

Detail zařízení v Adresáři

Informace o hovoru

Kamera 1

Kamera 2

Zpět

Posun směrem nahoru

Posun směrem dolů