3. Konfigurace

Přihlášení

Do internetového prohlížeče zadejte IP adresu nebo doménové jméno 2N® Indoor Compact. Po jejím zadání se zobrazí přihlašovací obrazovka. Výchozí přihlašovací jméno a heslo jsou:

  • Username: Admin
  • Password: 2n

Pokud se přihlašovací obrazovka nezobrazí, byla do internetového prohlížeče zadána špatná IP adresa, port nebo byl vypnut administrační web server 2N® Indoor Compact. Pokud si nejste jisti IP adresou zařízení, použijte aplikaci 2N® Network Scanner, která je popsána v kapitole 2.4 Vyhledání zařízení Indoor Compact v síti pomocí 2N® Network Scanner.

Výběr jazyka

Pro výběr jazyka lze použít menu v pravém horním rohu webového rozhraní.

Výběr jazyka