1. Představení produktu

V této kapitole představíme produkt 2N® Indoor Compact, uvedeme možnosti jeho využití a výhody, které z jeho užívání plynou. Kapitola obsahuje i bezpečnostní pokyny.