6.4 Licence

Licenční soubory

Tato část obsahuje seznam licenčních souborů ústředny. Licence zde lze instalovat, odinstalovat a stáhnout do počítače. Pole obsahuje tři sloupce s následujícím významem:

 • Sériové číslo CPU  Zobrazuje sériové číslo desky CPU.
 • Soubor – Absolutní cesta k licenčnímu souboru v datovém prostoru ústředny.
 • Id – Představuje unikátní identifikátor daného licenčního souboru. Identifikátor je určen při denerování licence. Totožné licenční soubory mají stejný identifikátor.
 • Stav – Ukazuje stav konkrétní licence v systému (Nahrána, Nenahrána, Špatné CPU, atd.).

Obrázek: Příklad NetStaru se třemi platnými licenčními soubory

Licencované vlastnosti

Tato část vypisuje kompletně obsah označené licence formou přehledné tabulky. Pole obsahuje několik sloupců s následujícím významem:

 • Vlastnost – Uvádí konkrétní typ licencované služby, rozhraní nebo objektu ústředny.
 • Typ – Sloupec definuje konkrétní licenci v rámci jejího typu.
 • Licencováno – Množství licencovaných kanálů, terminálů či přístupů ke službě.
 • Požadováno – Aktuálně vyžadovaný počet kanálů, terminálů či přístupů ke službě ústřednou v dané konfiguraci. Červeně zvýrazněné řádky informují o nedostatečném počtu licencí.

Pokud není přítomna žádná licence, je ústředna v režimu trial. Po vypršení 800 hodin trial provozu je ústředna zablokována pro hovory, dokud není detekována vhodná licence.

Obrázek: Pohled na konkrétní tabulku sekce Licencované vlastnosti

Nejdůležitější licence

Následující přehled obsahuje nejdůležitější licence a základní popis jejich funkce. Obsahuje následující parametry:

 • Terminál SIP – Uvádí počet licencovaných terminálů pro VoIPové telefony. Bez terminálu nelze přihlásit VoIPovou stanici k SIP proxy.
 • Uživatel služby Mobility Extension – Uvádí počet licencí Mobility Extension (externích stanic). Jsou potřeba pro povolení parametru Přenos na záložce Vlastnosti – ME na některé z propadových úrovní. Pokud nastavíme tento parametr na Ano v úrovni uživatele, pak je potřeba tolik licencí, kolik má uživatel stanic (externí stanice se znovu nepočítají). Pokud parametr nastavíme na Ano na typu přenašeče, jsou vyžadovány ME licence pro všechny stanice přihlášené k přenašečům tohoto typu.
 • Uživatel služby CallBack – Licence pro objekt CallBack (zpětné volání) uvádí počet stanic, které mohou funkci používat, a které ji aktuálně používají.
 • Účastník konference – Licence má odlišné chování pro sloupec Požadováno. Nezobrazuje se zde aktuální počet účastníků konference, nýbrž nejvyšší dosažený počet za dobu běhu ústředny. Funkce slouží k snadnému odhalení potřeby rozšíření licence.
 • Konferenční místnost – Uvádí počet licencovaných a aktuálně založených konferenčních místností. Licence je alokována i pro konferenční místnosti, které nejsou momentálně funkční kvůli časové podmínce.
 • Uživatel hlasové pošty – Uvádí počet uživatelů, kterým může být funkce hlasové pošty aktivována i počet uživatelů, kteří mají funkci momentálně zapnutou.
 • Modem – Licence na modem není nijak počítána. Funkce buďto licencována je nebo není.
 • Reportér událostí – Licence na reportér událostí není nijak počítána. Funkce buďto licencována je nebo není.
 • Nahrávání hovorů – Licencuje se počet uživatelů či kanálů pro nahrávání. Pro každý kanál přenašeče se alokuje jedna licence, stejně jako pro každou stanici uživatele, který má funkci povolenu. To znamená, že pro aktivaci nahrávání nad celým ISDN PRI portem je potřeba 30 licencí. Pokud máte licencí například jen 10, budou se nahrávat hovory jen nad deseti kanály tohoto přenašeče.