6.2 Seznam zkratek

  • ST – 2N® SingleTalk
  • příchozí hovor – volání ve směru z dispečinku do centrální jednotky
  • odchozí hovor – volání ve směru z centrální jednotky do dispečinku
  • kontrolní volání – volání ve směru z centrální jednotky do dispečinku, které se aktivuje automaticky ...
  • dispečink – Pracoviště které přijímá nouzová volání, kontrolní volání popř. i hlášení poruch z výtahů. Mohou být i oddělená pracoviště pro různé druhy volání a může jít i o mobilní telefony pracovníků.
  • L8,  – 2N® Lift8 systém, Softwarová část může obsluhovat kontrolní, alarmová volání, kompletní správa DB interkomů.
  • PBX – Pobočková ústředna (vybavená napojením do PSTN a analogovými místními linkami)
  • PSTN – Veřejná telefonní síť. V textu se pro zjednodušení uvažuje, že ST je připojen k PSTN ačkoli pracuje stejně i na lince PBX