5. Technické parametry

Elektrické parametry

Parametr

Hodnota

Podmínky

Minimální proud linky

15 mA

vyvěšený stav

Minimální napětí linky

22 V

zavěšený stav

DC úbytek napětí ve vyvěšeném stavu

< 8 V< 16 V

I = 25 mA
I = 50 mA

Odpor v zavěšeném stavu

>1MΩ

U = 25..100 V

Impedance ve vyvěšeném stavu

220 Ω + 820 Ω paral. 115 nF

20 až 60 mA

Útlum odrazu

> 14 dB

20 až 60 mA

Šířka pásma

300 až 3500 Hz

20 až 60 mA

Impedance při vyzvánění

> 2 kΩC = 0,47 μF

25 až 50 Hz

Citlivost detekce vyzvánění

10 až 20 V

25 až 50 Hz

Pulzní volba

40 / 60 ms

Úroveň tónové volby

-9,0 +2,0/-2,5 dB a -11,0 dB +2,5/-2,0 dB

20 až 60 mA

Odolnost proti přepětí – mezi vodiči A, B

1000 V

8 / 20 μs

Poznámky:

1) je akceptován libovolný průběh vyzvánění.

Parametry spínače

  • Minimální napětí: 9V AC nebo DC
  • Maximální napětí: 24V AC nebo DC
  • Maximální proud: 1A AC nebo DC
  • Odpor – rozepnuto: min. 400 kΩ
  • Odpor – sepnuto: cca 0,5 Ω
  • Pojistka: vratná

Ostatní parametry

  • Rozměry provedení Univerzál: 65×130×24 mm
  • Rozměry provedení kompakt: 100×185×16 mm
  • Rozsah pracovních teplot: -20 až +70 ˚C