4.2 Návod k obsluze pro stálou službu

Ovládání během hovoru tónovou volbou

Během hovoru je možné (pokud je použita automatická volba s potvrzením) použít tónovou volbu k ovládání ST podle následující tabulky. Příkazy 1 až 5 jsou pro snazší zapamatování seřazeny v tom pořadí, ve kterém se obvykle použijí.

DTMF znak

POPIS FUNKCE

Potvrzení, podle kterého ST pozná, že volání bylo úspěšné. ST umlčí přehrávané hlášení a vyšle svůj signál potvrzení,

hovor pokračuje dál do vypršení limitu a lze použít některý z následujících příkazů.

Umlčení hlasového modulu. POZOR – nyní po změně softwaru již není nutné pro vlastní hovor.

Nové přehrání hlasového modulu, pro 1 zopakování zprávy.

nebo


Prodloužení hovoru: hovor je prodloužen na 30 sekund po tomto povelu, pokud by jinak skončil dříve. Lze použít opakovaně.

 

nebo

Ukončení hovoru.

ST vyšle svoji identifikaci, ale nedojde k potvrzení spojení. Slouží pouze pro LiftManager.

a 

Tyto číslice jsou interpretovány jako začátek hesla – pro ovládání spínače

Tato tabulka platí pro režim „hlasitá automatická volba s potvrzením".

Poznámka

  • V době, kdy se přehrává hlášení, nelze hovořit do mikrofonu ST! Před vlastním hovorem s osobou ve výtahu tedy musí služba vždy použít funkci 1 nebo 2.
  • Uvedené povely nemusí být přijaty v případě, že jsou vyslány během hlášení a spojení je velmi nekvalitní (slabé). Proto ST mezi opakující se hlášení vkládá 3 sekundy dlouhou pauzu, během níž je příjem DTMF povelů naprosto nerušený.

Ovládání spínačů

Použití spínačů (je-li spínač osazen) je možné během odchozího i příchozího hovoru. Spínač lze aktivovat nastaveným heslem, formát je  heslo  (délka hesla je maximálně 16 číslic). ST potvrdí aktivaci spínače a sepne jej na nastavenou dobu (1 až 10 sekund). ST signalizuje tuto akci tóny, viz tabulka – přehled signalizace. Od sepnutí spínače dojde také k ukončení hovoru za 30 sekund.

Tip

  • Spínač lze využít například k resetování výtahu. Každý spínač lze ovládat až 10-ti různými hesly. Lze zadávat heslo také bez hvězdiček, pokud začíná číslicí 7 až 9 nebo 0. (Toto omezení platí v případě použití automatické volby s potvrzením.)

Přehled signalizace ST

ST používá několik různých signálů ke komunikaci s obsluhou během programování, hovoru atd. Přehled těchto signálů a jejich význam je uveden v následující tabulce:

SIGNÁL

NÁZEV

VÝZNAM

potvrzení

při příchozím hovoru se ihned po vyvěšení vyšle do linky (slyší volající)
sepnutí spínače na dálku

odmítnutí

po stisku tlačítka, které není naprogramované
po připojení na linku se ozve z reproduktoru – signalizace připojení
při příchozím hovoru se vyšle místo potvrzení v případě, že ST je nenaprogramované nebo jsou data v paměti poškozená

uložení

konec sepnutí spínače na dálku

zavěšení

vysílá se bezprostředně před ukončením hovoru (ve všech případech)

dlouhý trvalý tón

mazání

vysílá se během mazání pamětí volby nebo během úplné inicializace

„Pozor, končí hovor"

Toto hlášení během odchozího i příchozího hovoru signalizuje, že za 10 sekund vyprší nastavená maximální délka hovoru

„Čekejte, prosím...."

volitelné hlášení při navazování spojení

„Volá komunikátor číslo ..."

volitelné hlášení umožňující identifikaci

hlasové menu

v programovacím režimu

Přehled hlášení

V následující tabulce je přehled jazykových variant standardních hlášení. Ve výrobě je nastavena čeština. Jiný jazyk lze zvolit nastavením parametrů 976 a 977.

hodnota

parametru
976

Výběr jazyků

česká verze

hlášení konce hovoru

Hlášení při odchozím hovoru

Identifikační hlášení

pokud parametr 975 obsahuje číslici 2, 3 nebo 5

Hlášení Potvrzující spojení

parametr 975 končí číslicí 5

Hlášení přehrávané pro

odlišení kontrolního volání

0

tónový signál

vypnuto

vypnuto

vypnuto

1 (default)

čeština

Pozor,končí hovor

Volá komunikátor číslo ........

Spojení potvrzeno

Kontrolní volání

2

angličtina

Attention, your call is being terminated

Communicator number...... is calling

Connection confirmed

Checking call

3

slovenština

Pozor, končí hovor

Volá komunikátorčíslo ........

Kontrolné volanie

4

němčina

Achtung, das Gespräch wird beendet

Es ruft das Notruftelefon Nummer……an.

Der Kontrollanruf

hodnota parametru
977

Výběr jazyků – česká verze

Hlášení při odchozím hovoru

Poznámka

0

tónový signál

vypnuto

  • Toto hlášení se přehrává, pokud parametr 975 začíná číslicí 5.
  • Parametr 977 má rozsah 0 – 99. Na přání zákazníka je možné do zakázkové verze 
    komunikátoru doplnit další hlášení. Může jít nejen o další jazyky, ale také o více různých alternativ v jednom jazyce.

1 *)

čeština

Čekejte, prosím

2

angličtina

Wait,please

3

slovenština

Čakajte, prosím

4

němčina

Warten Sie bitte

Upozornění

  • U anglické verze výrobku je pod jedničkou angličtina a další volitelné jazyky jsou západoevropské.

Identifikace ST

Pokud je naplněn parametr 974 jakýmkoli číslem, a pokud zároveň parametr 975 obsahuje číslici 2, 3 nebo 5, ST se automaticky identifikuje hlášením "Volá komunikátor číslo ....", přičemž jazyk, kterým je hlášeno identifikační číslo výtahu, lze nastavit parametrem 976.