2.7 Způsoby připojení ST

Přímé připojení na PSTN

Výhody a nevýhody

Jedná se o nejspolehlivější a nejjednodušší připojení. Pořizovací náklady se zvyšují o poplatek za zřízení linky, provoz ST je relativně levný (měsíční poplatek).

Upozornění

 • Linka musí být určena pouze pro ST, nesmí na ní být žádné další koncové zařízení.
 • Linka nesmí být podvojná ani skupinová.

Poznámky

 • Telefonní zásuvka a vedení k ní je majetkem operátora, nesmí se do nich zasahovat.
 • Vaše navazující vedení musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy.
 • Instalaci ST je třeba ohlásit, na vyžádání předložit potvrzení o certifikaci.
 • Je vhodné fyzicky zajistit vedení proti pirátskému napojení, např. použít telefonní zámek.

Připojení přes GSM bránu

Výhody a nevýhody

Finančně náročnější řešení vhodné tam, kde není k dispozici telefonní linka.

Upozornění

 • Zajistit GSM bránu co nejlépe proti výpadku napájení.
 • Pokud je použita předplacená SIM karta (TWIST, GO), zajistit sledování kreditu a včasné dobití.

Tipy

 • Předem si ověřte pokrytí a kvalitu signálu v daném místě, až podle toho vyberte GSM operátora.
 • Vyberte optimální místo pro anténu.
 • V místech s horší kvalitou signálu použijte externí směrovou anténu.
 • Zajistěte funkci GSM brány po výpadku napájení bez potřeby vkládat znovu PIN.
 • Zajistěte SIM kartu v GSM bráně proti odcizení.

Připojení přes pobočkovou ústřednu

Výhody a nevýhody

Je to nejlevnější připojení tam, kde je již instalována PBX a kde je k dispozici volná linka PBX. Pokud je v objektu vyškolená stálá služba a ST je naprogramováno pro spojení pouze s ní, pak jsou i provozní náklady ST nulové.

Upozornění

 • Je třeba zjistit, jak je PBÚ chráněna proti výpadku napájení. PBÚ bez zálohování přepojují část linek při výpadku přímo na státní linky – v tom případě však předčíslí (pokud je použito) způsobí, že se ST dovolá jinam! Řešení viz "Tipy" níže.

Pokud má ST volat mimo objekt (tedy přes PSTN):

 • Použitá linka musí mít nastaveno potřebné oprávnění (je třeba vyzkoušet např. běžným telefonem, zda se z ní lze dovolat „ven" na požadovaná čísla)
 • Při programování je třeba doplnit předčíslí pro nástup do PSTN (obvykle nulu) nebo zajistit přímý náběh na linku PSTN.
 • Pro možnost volat z dispečinku na ST je třeba zjistit číslo použité linky (pobočky) a způsob, jak se na ni zvenku dovolat (provolba, DISA provolba, spojovatelka) a zajistit takovou konfiguraci PBX, aby se na ST dalo dovolat i v noci (tj. bez spojovatelky)
 • Pokud je některé z naprogramovaných čísel na mobilní síť (GSM), je třeba zajistit potřebné oprávnění použité pobočky.
 • Je třeba dohodnout s majitelem PBX financování provozu (odchozí hovory ST jdou na jeho účet).

Tipy

 • Financování provozu lze řešit voláním na "zelené linky" (předčíslí 0800)
 • Tzv. automatický náběh na státní linku (bez nutnosti vytáčet před číslem provolbu) je praktický, a pokud dojde při výpadku k přímému připojení ST na linku PSTN, ST se dovolá na správné číslo.