2.4 Montáž - provedení Kompakt

Nebezpečí úrazu

  • Přívod telefonní linky musí být veden tak, aby se uživatel nemohl dotknout vodičů, a aby byl chráněn proti úrazu elektrickým proudem, a to izolační vzdáleností min. 1,5 mm nebo izolací o průrazném napětí min. 1500 V.

Příprava na montáž

Postačí vyvrtat do stěny kabiny otvory podle tohoto obrázku, který najdete v měřítku 1:1 také na krabičce výrobku. Větší otvor je určený pro protažení kabelu. Zaoblete jeho hrany, aby nehrozilo naříznutí kabelu!

Poznámka: Dva otvory o průměru 2,5 mm v prostoru okénka jsou určeny pro případ, kdy není přístup k zadní straně desky, na níž se výrobek montuje. Uvedený průměr vyhovuje pro montáž na stěnu z překližky (dřevotřísky, lamina apod.) přiloženými vruty. Pro přední montáž na kovový panel je nutno připravit díry se závitem M4.

Vlastní montáž

Další kroky je možné provést až po zapojení, a proto jsou součástí následující kapitoly "Elektrická instalace".