2.3 Montáž - univerzální provedení

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí úrazu

 • Přívod telefonní linky, mikrofon, reproduktor, indikační LED diody, tlačítko ALARM a kontakt CANCEL, kabely k nim a deska elektroniky představují část výrobku, která je spojena s telefonní linkou, a instalace výrobku musí být provedena tak, aby se uživatel nemohl dotknout těchto částí, a aby byl chráněn proti úrazu elektrickým proudem, a to izolační vzdáleností min. 1,5 mm nebo izolací o průrazném napětí min. 1500 V!

Upozornění

 • Umístění, vzhled a označení obslužných prvků komunikátoru (např. tlačítka ALARM) musí být v souladu s platnými normami pro výtahy.

Umístění ST

ST lze namontovat do jakékoli polohy podle potřeby. Optimální je umístění ST přibližně ve výšce úst dospělého člověka. ST je určeno k montáži do míst, kde je vyloučen dotyk obsluhy (viz Bezpečnostní upozornění).

Upozornění

 • Montáž elektroniky bez montážního panelu se nedoporučuje, v takovém případě výrobce nemůže zaručit bezpečnost – panel slouží jako elektrická izolace.

Montáž panelu s elektronikou ST

K montáži panelu na tablo výtahu jsou zapotřebí (z vnitřní strany) 4 nabodované šrouby M4, v rozteči 57×122 mm a dostatečně perforovaná plocha pro reproduktor (může být i větší než na obr. ale nesmí v žádném případě přesahovat rozměry panelu, vznikl by akustický zkrat), díra pro mikrofon a případně díry pro 2 LED diody.

Montážní výkres pro provedení s reproduktorem o průměru 50 mm


Montážní výkres pro provedení s reproduktorem o průměru 40 mm

 

Při montáži jinak než na předepsané šrouby je třeba zajistit izolační vzdálenost mezi elektronikou a nestandardními upevňovacími prvky min. 2 mm. Montážní panel musí být upevněn tak kvalitně, aby při funkci výrobku nerezonoval. Mezi tablem a panelem ST nesmí být mezera, nebo musí být utěsněná tak, aby nedocházelo k akustickému zkratu reproduktoru a k akustické vazbě mezi reproduktorem a mikrofonem (viz dále).

Upozornění

 • Je třeba vždy zajistit, aby otvor mikrofonu byl utěsněn vůči okolí, tedy aby snímal zvuky z kabiny, a nikoli ze šachty nebo z dutiny za tablem.

Montáž mikrofonu mimo panel

Mikrofon je standardně umístěn přímo na plošném spoji (poloha viz výkres). Na přání lze dodávat mikrofon s kablíkem, upevněný na držáku 25×25 mm se samolepící folií. To umožňuje jeho montáž za libovolný otvor v tablu (minimální průměr otvoru je 3 mm, nebo skupina menších otvorů o stejné celkové ploše). U desek verze 5 a novějších je osazen jak mikrofon na desce, tak konektor pro připojení externího mikrofonu. Přepnutí na externí mikrofon je automatické (je detekováno jeho připojení).

Minimální vzdálenost mezi středy reproduktoru a mikrofonu je 90 mm. Při menší vzdálenosti by mohlo docházet k akustické vazbě. Větší vzdálenost není na závadu.

Varování

 • Je třeba vždy zajistit, aby otvor mikrofonu byl utěsněn proti zvuku, který by do mikrofonu mohl vniknout štěrbinou mezi stěnou kabiny a montážním panelem. Mikrofon má snímat pouze zvuk z kabiny, nesmí snímat zvuk ze šachty nebo z dutiny, v níž je ST umístěn!

Montáž reproduktoru mimo panel

Reproduktor je standardně namontován na panelu. Počínaje polovinou roku 2010 je každý reproduktor vybaven 1m kablíkem. To umožňuje instalaci přídavného zesilovače. Reproduktor lze také vysunout z jeho uložení na panelu a umístit samostatně. V tomto případě věnujte pozornost elektrické bezpečnosti, viz níže!


Upozornění

 • V případě umístění těsnění reproduktoru samostatně je třeba zajistit, aby nedocházelo k akustickému zkratu mezi přední a zadní stranou repro (mřížka nesmí v žádném případě přesahovat rozměry reproduktoru, vznikl by akustický zkrat).

Nebezpečí úrazu

 • V případě umístění reproduktoru samostatně je třeba zajistit, aby byla elektrická izolace mezi panelem a reproduktorem min. 1500 V.
 • Dále je třeba dbát, aby byla izolační vzdálenost mezi panelem a reproduktorem min. 1,5 mm.
 • 40 mm reproduktor je vybaven pryžovým těsněním, které slouží i jako izolace - neodstraňujte!
 • 50 mm reproduktor může být montován pouze na izolující (nekovový) povrch. Jinak je třeba si vyžádat externí panel viz obr. níže (není součástí dodávky)

Upozornění

 • Nedoporučujeme umísťovat mikrofon a reproduktor na zcela různá místa v kabině (například reproduktor na strop a mikrofon na stěnu), protože uživatelé by měli snadno lokalizovat umístění reproduktoru (mřížku, perforaci) a v její blízkosti pak hledají mikrofon, do kterého mluví.

Montáž indikačních prvků

Jsou tři možnosti indikace stavů ST:

 1. Prosvětlené piktogramy, které jsou součástí ovládacího panelu kabiny.
 2. LED diody přímo na elektronice ST lze doplnit o světlovody (volitelné příslušenství), které vedou světlo do dvou otvorů v panelu.
 3. K elektronice ST lze kablíkem připojit dvě svítivé diody LED (volitelné příslušenství).

Nebezpečí úrazu

 •  V případě připojení svítivých LED pomocí kablíku je třeba zajistit, aby byla elektrická izolace mezi panelem a reproduktorem min. 1500 V.
 • Dále je třeba dbát, aby byla izolační vzdálenost mezi panelem a reproduktorem min. 1,5 mm.
 • Je zakázáno používat standardní kovové LED držáky, viz obrázek níže.

Poznámka

 • Způsob indikace volte tak, aby odpovídal platné legislativě. Pro vlastní funkci ST (komunikaci) však není připojení indikačních prvků nutné.