2.5 Popis LED, svorek, propojek a konektorů

Popis svorek  

Poznámka

  • Svorky jsou přístupné bez odstranění krytu.

Popis svorek a konektorů

ETHERNET (PoE) Konektor RJ-45 (PoE podle 802.3af) pro připojení do LAN
Svorka DC IN 10–30 V Externí napájení (pokud není napájen přes PoE) DC 10–30 V 0,5 A  

 

 

 

 

 

Svorka ALARM

ovládaná napětím

Připojením stejnosměrného napětí 5–48 V

Nastavení se provede pomocí konfigurační propojky (jumperů). Propojka se nachází pod svorkou ALARM.

Ovládání připojením napětí: není osazen žádný jumper.

Ovládání odpojením napětí: jumper osazen na pravé straně.

Spínací kontakt: všechny jumpery jsou nasazeny.

Rozpínací kontakt: nasazen je levý a prostřední jumper.

 

ovládaná napětím (invertovaný) Odpojením stejnosměrného napětí 5–48 V

ovládaná kontaktem

(spínacím)

Spínací kontakt
ovládaná kontaktem (rozpínacím) Rozpínací kontakt

 

 

 

Svorka CANCEL

ovládaná napětím

Připojením stejnosměrného napětí 5–48 V

Nastavení se provede pomocí konfigurační propojky (jumperů). Propojka se nachází nad svorkou CANCEL.

Ovládání připojením napětí: není osazen žádný jumper.

Ovládání odpojením napětí: jumper osazen na pravé straně.

Spínací kontakt: všechny jumpery jsou nasazeny.

Rozpínací kontakt: nasazen je levý a prostřední jumper.

ovládaná napětím (invertovaný)

Odpojením stejnosměrného napětí 5–48 V

ovládaná kontaktem

(spínacím)

Spínací kontakt

ovládaná kontaktem (rozpínacím)

Rozpínací kontakt

Extender (6 pin konektor)

Slouží k připojení Voice Alarm Station

Svorky pro připojení indikačních prvků Indikační prvky (prosvětlené piktogramy) DC 12–24 V / 2× 200 mA napájené z vnějšího zdroje, nutno dodržet schéma zapojení.

Konektor LED "Navazuji spojení"

Žlutá

LED nejsou standardní součástí dodávky (pouze u kabelové verze).
Připojením externí LED se deaktivuje LED na desce.

Konektor LED "Spojení navázáno"

Zelená

Konektor externího mikrofonu

Pokud je do tohoto konektoru připojen externí elektretový mikrofon (lze dodat na vyžádání), vestavěný mikrofon se automaticky odpojí.

Konektor reproduktoru

Reproduktor je dodáván zapojený do tohoto konektoru.

Konektor indukční cívky

(nepovinný)

Indukční cívka není standardní součástí dodávky. Musí být instalována za nevodivý a nemagnetický kryt. Na polaritě nezáleží.
Poznámky:

  • Pokud je reproduktor namontován za nevodivý a nemagnetický kryt, plní sám funkci indukční cívky.
  • Výstup je odolný proti zkratu. Výstupní výkon je omezen rezistorem.
Tlačítko BACK, RESET, VOL -

Krátký stisk (BACK) – ukončení systémového hlasového menu

Dlouhý stisk (RESET) – po cca 10 s dojde k resetu zařízení

Během hovoru (VOL -) – snížení hlasitosti reproduktoru

Tlačítko SELECT, MENU, VOL +

Krátký stisk (SELECT) – potvrzení v systémovém hlasovém menu (enter)

Dlouhý stisk (MENU) – vstup do systémového hlasového menu

Během hovoru (VOL +) – zvýšení hlasitosti reproduktoru

Varování

  • U tlačítek ALARM a CANCEL ovládanými napětím dodržte polaritu (viz potisk na krytu).

Upozornění

  • Pokud při maximální hlasitosti dochází ke zpětné vazbě mezi mikrofonem a reproduktorem (echo), doporučujeme snížit hlasitost reproduktoru.


LED a jejich funkce (zadní strana) 

Stav Červená Žlutá  
Systém v klidu x x  
Probíhá hovor x svítí  
Audio test / Systémové menu x bliká  
Chyba (řešitelná) bliká x  
Chyba (neopravitelná uživatelem) svítí x  
Vstup do systémového menu (chybí hlasové menu) 3x blikne x  
Stav (při spouštění, nebo upgradu)      
Kontrola upgradovacího balíku x bliká  
Bootloader svítí svítí  
Upgrade bootloader svítí bliká  
Probíhá upgrade bliká bliká střídavě
Stav Modrá
Aktivace ALARM svítí
Aktivace CANCEL svítí

Poznámka

  • LED se nacházejí na zadní straně hlásky LiftIP.


LED (přední strana – během hovoru)

Barva Funkce
Žlutá Navazuje hovor
Zelená Spojení navázáno

Poznámka

  • LED se nacházejí na přední straně hlásky LiftIP.
  • Je možné zapojit i externí LED pomocí konektorů (navazuji spojení, spojení navázáno).