4.10 Proces vyproštění a ukončení vyproštění

Aktivace procesu vyproštění

Proces vyproštění se aktivuje nastavením parametru 992 (heslo pro vyproštění). Pokud je sestaven nouzový hovor, tak po jeho ukončení zůstane na hlásce svítit žlutá LED. Tím je signalizován aktivní proces vyproštění.

Ukončení procesu vyproštění

Proces vyproštění je možné ukončit dvěma způsoby.

 • zavoláním na CJ (9 pro administraci – 2 ukončení vyproštění – vybráním šachty – zadáním hesla).
 • nastavit vstup IO modulu (přes Service tool – IO moduly – vytvoření akce "konec vyproštění" a přiřazení k některému z IO modulů)

Po provedení ukončení vyproštění se z hlásky, která měla tento proces aktivní, zahlásí "proces vyproštění byl ukončen".

Událost po ukončení procesu vyproštění

Po ukončení procesu vyproštění je možné provést událost:

 • aktivace výstupu na IO modulu
 • deaktivace výstupu na IO modulu
 • Poslat SMS – nastavte telefonní číslo a text (lze použít pouze při osazeném GSM/UMTS modulu)
 • Poslat systémovou SMS – nastavte pouze telefonní číslo (lze použít pouze při osazeném GSM/UMTS modulu)
 • Provozní volání – hovor je sestaven na číslo v parametru 081–088 (provozní volání), tento druh hovoru používá pro přenos protokol CPC Antenna, CPC KONE nebo P100

Nastavení se provádí přes Service Tool (menu Události – ukončení vyproštění).

Upozornění

 • Je možné nastavit více událostí (např. aktivace výstupu + provozní volání).
 • SMS lze zasílat pouze s modulem GSM/UMTS.
 • Pokud je nastaveno provozní volání a druh potvrzení je CPC/P100 2N ext, zobrazí se po přijetí hovoru i číslo šachty, ve kterém proběhl proces vyproštění (hovor musí být přijat na 2N® Lift8 server).

Parametr 990

Od verze 2.5.0 je možné provozní volání po ukončení vyproštění nastavit parametrem 990. Podrobnější informace naleznete v kapitole 3.2 (tabulka parametrů).

Upozornění

 • Při nastavení provozního volání přes parametr 990 i přes menu události (skript) bude hovor sestaven 2x.