5.3 Device

Tato podkapitola popisuje nastavování jednotlivých částí launcheru v jednotce zařízení pomocí webového rozhraní.

Seznam částí v nastavení: