5.2.2 Logs

V této části webového rozhraní je možné procházet logy/debug logy ze 2N® Indoor Touch jednotky.

 • Activate debug logs – umožní přepnutí z logů se základními informacemi na pokročilé debug logy

Maximální počet zobrazených logů je 200, seřazeny jsou od nejnovějšího po nejstarší.

Typy logů:

 • SEVERE (nejvážnější)
 • WARNING
 • INFO
 • CONFIG
 • FINE
 • FINER
 • FINEST (nejméně závažný)

Debug mód umožňuje zobrazení všech typů logů. Základní mód pak zobrazuje pouze logy typu INFO a WARNING.

Bližší popis typů logů:

 • SEVERE – log označující velmi vážné selhání. Logy tohoto typu jsou obecně zobrazovány v případech, kdy dochází k selhání spouštění jednotlivých částí programu. Měly by být dostatečně srozumitelné jak koncovému uživateli, tak administrátorovi systému.
 • WARNING – log označující potenciální problém. Logy tohoto typu popisují události, o které by se měl uživatel nebo správce systému zajímat, aby nedošlo k selhání.
 • INFO – log oznamující stav jednotlivých částí systému. Logy tohoto typu standardně neoznamují problém nebo selhání, ale dávají uživateli/správci systému vědět, co se v zařízení děje.
 • CONFIG – log oznamující změny v nastavení systému. Tyto logy by měly poskytnout dostatečné množství informací týkající se konfigurace a nastavení převážně hardwarové části systému. Obvykle obsahuje informace o CPU, GPU, GUI a podobně. Některé oznámení tohoto logu lze najít i v logu INFO.
 • FINE – log oznamující základní informace o běhu systému. Log tohoto typu jsou obecné informace, které jsou důležité pro správce, kteří se nezajímají o konkrétní subsystém. V tomto logu bývají standardně obsažena minoritní selhání, které zásadně nebrání funkci systému, případně potencionální rizika spojená s výkonem hardwaru.
 • FINER – log oznamující detailnější informace o běhu sytému. Tento log je detailnější než FINE. Obsahuje převážně vstupy a návraty funkcí v systému nebo vyvolání výjimky.
 • FINEST – log obsahující nejdetailnější informace o běhu systému. Obsahuje více informací než FINE a FINER.