5.2.1 Status

Obrazovka stavu zařízení.

 • Licence – stav Licence v zařízení
  • State – Expired / Limited / Unlimited
  • Remaining – zbývající čas časově omezené licence; neomezená licence hlásí No Limit
  • Licensed Features – viz typy licenčních klíčů níže
  • License Key – aktuálně použitý licenční klíč
  • Upload License – tlačítko sloužící k vyvolání dialogu pro nahrání nového licenčního klíče
 • Device – aktuální informace o zařízení
  • System – jméno zařízení
  • Serial Number – sériové číslo zařízení
  • Total Uptime – celkový čas provozu od prvního spuštění
  • Uptime from restart – čas, který uplynul od posledního restartu
  • OS Version – verze a typ operačního systému
  • Firmware Version – verze Firmware v zařízení
  • Hardware Version – verze HW desky v zařízení
  • Wi–Fi Capable – informace o dostupnosti Wi-Fi modulu v zařízení
  • NFC Capable – informace o dostupnosti NFC čtečky v zařízení
  • Wi–Fi MAC – MAC adresa Wi-Fi modulu
  • LAN MAC – MAC adresa ethernetového modulu
  • Temperature – aktuální teplota zařízení
 • Time – aktuální datum a čas
 • Memory – aktuální stav RAM paměti zařízení
  • RAM – informace o instalované, dostupné a použité paměti RAM
  • Internal Storage – informace o celkové a volné kapacitě v interním úložišti zařízení
  • Cache – informace o celkové a volné paměti cache 

Typy licenčních klíčů:

 • APP – nahrávání aplikací třetích stran
 • LAUNCHER – přepínání 2N® IndoorTouch launcheru na Android launcher
 • ROOT – možnost používání Superuser práv na nainstalovaných aplikacích
 • HTTP API – možnost ovládání 2N® IndoorTouch pomocí API

Upozornění

 • Původní licenční klíč bude přepsán novým! Vkládejte pouze validní licenční klíč, který získáte od svého dodavatele!

Varování

 • Licence APP odemkne 2N® Indoor Touch pro nahrávání vlastních aplikací z microSD karty (SDHC), max. 16 GB. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. nezaručuje funkčnost a stabilitu vlastních aplikací nebo správnou funkci předinstalovaných aplikací na zařízení po instalaci vlastních aplikací. V případě problémů odeberte vlastní aplikace nebo uveďte zařízení do továrního nastavení. Tovární nastavení uvede zařízení do původního stavu bez vlastních aplikací a nastavení.
 • Licence ROOT umožňuje spouštění aplikací třetích stran se Superuser právy. Některé aplikace třetích stran s těmito oprávněními mohou způsobit nestabilitu systému a v krajních případech mohou vést až ke zničení hardware zařízení. Z tohoto důvodu je použití licence ROOT na vlastní nebezpečí. Uživatel použitím licence ROOT ztrácí záruku na zařízení.