5.1 Přihlášení

K webovému rozhraní je možné se připojit zadáním IP adresy 2N® Indoor Touch do adresového řádku internetového prohlížeče. Aktuálně podporované prohlížeče jsou 
Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a Opera.

Po připojení na IP adresu je vyžadováno uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do konfigurace. Defaultní parametry jsou:

  • User Name: Admin
  • Password: 2n (nebo aktuální heslo pro přístup do nastavení přímo ve 2N® Indoor Touch jednotce)
  • Pokud je 2N® Indoor Touch nastaven na přístup do nastavení bez hesla, pak je heslo do webového rozhraní shodné s posledním používaným heslem a lze v nastavení změnit.