4.2.4.1 System info a status

Jedná se o funkci WEB API, tudíž v odpovědi není přítomná proměnná success. Vrací různé informace o systému a jeho stavu.

URL:

https://<IP>/api/v1/status

HTTP Metoda:

GET

Request body:

N/A

Response code:

Standardní HTTP response code, ošetřuje syntaktické chyby

Response data:

"{"data":{"uptimeD":0, "totalStorage":"1112 MB" ,"hw":"3", "fw":"2.0.0.4.0", "installed":"512 MB", "state":{"id":4}, "date":"4\/14\/2016", "remainingHours":"-2", "nfccapable":true, "temperature":"0.0 °C", "uptimeHours":"4012 hours", "time":"10:51AM", "totalCache":"92 MB", "key":"J52RF-NVDD4-YW3P4-WCM9K-2TAIM", "os":"Android OS 4.2.2", "sn":"99-9999-9999", "lanmac":"D0-39-72-1F-56-C8", "freeStorage":"989 MB", "totalMemory":"496 MB", "keys":"APP LAUNCHER ROOT", "freeMemory":"363 MB", "freeCache":"88 MB", "system":"2N® Indoor Touch", "wifimac":"D0-39-72-1F-56-CA", "uptimeM":9, "wificapable":true, "uptimeH":0}}".

 

Význam jednotlivých položek:

 • uptimeD – počet dní, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeH, uptimeM
 • totalStorage – celkový počet MB úložiště pro data
 • hw – verze hardware IDT
 • fw – verze firmware
 • installed – velikost instalované operační paměti IDT
 • state/id – ID stav licence, jmenovitě: 
  • neplatný produkt klíč
  • licence má omezený počet hodin provozu a tento limit byl překročen
  • licence má omezený počet hodin provozu a nebo limit nebyl překročen (limit v pořádku)
  • licence nemá omezený počet hodin provozu
 • date – aktuální datum IDT
 • remainingHours – počet zbývajících hodin licence, která má omezený počet hodin provozu nebo:
  • licence je neplatná
  • limit hodin byl překročen
  • limit není nastaven
  • jiná chyba.
 • nfccapable – true, pokud má zařízení podporu NFC
 • temperature – teplota IDT
 • uptimeHours – počet hodin, které je IDT spuštěno od restartu
 • time – aktuální čas IDT
 • totalCache – celková velikost úložiště pro cache
 • key – produktový klíč IDT
 • os – verze operačního systému
 • sn – sériové číslo IDT
 • lanmac – MAC adresa ethernetového rozhraní
 • freestorage – velikost volného úložiště pro data
 • totalMemory – celková velikost operační paměti, která je použitelná pro systém
 • keys – licenční klíče, které určují, které dodatkové funkce IDT jsou povoleny. Jmenovitě: 
  • APP – možnost uživatelsky instalovat dodatečné aplikace
  • LAUNCHER – lze přepnout na klasický Android launcher
  • ROOT – umožňuje nastavovat root práva zvoleným aplikacím
  • HTTPAPI – umožňuje ovládat IDT pomocí API
 • freeMemory – počet volných MB operační paměti
 • freeCache – počet volných MB cache
 • system – název zařízení
 • wifimac – MAC adresa Wi-Fi rozhraní
 • uptimeM – počet minut, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeD, uptimeH
 • wificapable – true, pokud má IDT wifi rozhraní
 • uptimeH – počet hodin, po které byl IDT celkově v provozu, viz uptimeD, uptimeM