4.2.2.3 Nastavení hodnoty výstupu

Nastaví hodnotu výstupu anebo směr přepínatelného IO. Name – jméno GPIO, viz sekce 4.2.2.1 Získání seznamu GPIO vstupů a výstupů. Type může nabývat hodnot {value, direction}.

GPIO name {out1, out2, relay1, relay2}, type=value:

  • Value může nabývat hodnot {0, 1}

GPIO name {io1, io2}, type = direction:

  • Value může nabývat hodnot {in, out}

Success může nabývat false v případě, že je GPIO zamknuté pro nastavování jinou aplikací.

URL:

https://<IP>/api/v1/gpio?action=set&name=<string>&type=<string>&

value=<bit>

HTTP Metoda:

GET

Request body:

N/A

Response code:

 

Response data:

{"data":{"success":<boolean>}}