3.1 Konfigurace

Konfigurace pomocí SMS příkazů

2N® LTE Verso má implementovanou sadu SMS příkazů, která slouží pro zjištění stavu zařízení a pro nastavení základních parametrů mobilního datového připojení. Např. pokud potřebujete nastavit jiný přístupový bod APN, než je automaticky vybrán při prvním zapnutí, můžete použít příslušný SMS příkaz. Všechny SMS příkazy musejí být autorizovány heslem administrátora pomocí parametru pwd=<heslo>. Heslo je vždy shodné s heslem pro přihlášení do webového rozhraní zařízení. Pokud heslo není uvedeno nebo není správné, zařízení příkaz ignoruje, data nezpracuje a nereaguje. Pro správnou funkci je též nutné, aby zařízení bylo přihlášeno v síti LTE (SMS příkazy ale fungují i bez datového připojení).


Příkaz STATE – zjištění aktuálního stavu zařízení

SMS ve tvaru: state pwd=<heslo>

Zařízení odpoví odpovědí s těmito informacemi:

 •  state – aktuální stav zařízení: REGISTERED (přihlášeno v mobilní síti bez datového spojení), DATA_CONNECTING (přihlášeno v mobilní síti a snaží se sestavit datové spojení) , DATA_CONNECTED (datové spojení v mobilní síti sestaveno)
 • operator – operátor, ke kterému je připojen
 • network – aktuální typ datového připojení (NONE, 2G, 3G, 4G)
 • signal – síla signálu
 • ipaddr – IP adresa zařízení

Příklad SMS: state pwd=2n


Příkaz GET – čtení parametru

SMS ve tvaru: get pwd=<heslo> <parametr>

Možné parametry:

 • name – název zařízení
 • my2nid – identifikátor My2N ID
 • serial – sériové číslo zařízení
 • apn – přístupový bod APN, v odpovědi jsou vráceny i parametry ausr a apwd
 • ausr – jméno pro autorizaci k APN
 • apwd – heslo pro autorizaci k APN
 • iccid – ICCID číslo SIM karty
 • fwver – aktuální verze firmware

Zařízení odpoví odpovědí "ok <parametr>=<hodnota>" nebo "error" s popisem chyby.

Příklad SMS: get pwd=2n fwver


Příkaz SET – nastavení parametru

SMS ve tvaru: set pwd=<heslo> <parametr>=<hodnota>

Možné parametry:

 • name – název zařízení
 • my2nid – identifikátor My2N ID
 • http – zapnutí/vypnutí HTTP serveru

Zařízení odpoví odpovědí "ok" nebo "error" s popisem chyby.

Příklad SMS: set pwd=2n name=Brana01

Příklad SMS:set pwd=2n http=1


Příkaz SET – nastavení parametrů APN

SMS ve tvaru: set pwd=<heslo> apn=<apnName> ausr=<apnUser> apwd=<apnPwd>

 • apnName – jméno přístupového bodu APN k mobilnímu operátorovi
 • apnUser – uživatelské jméno k APN
 • apnPwd – heslo k APN

Příklady SMS:

set pwd=2n apn=internet.t-mobile.cz ausr=wap apwd=wap

set pwd=2n apn=internet ausr= apwd=

 

Příkaz LOCATE – po přijetí příkazu zařízení zapípá a blikne

SMS ve tvaru: locate pwd=<heslo>

Zařízení pouze odpoví odpovědí "ok".


Přístup k webovému konfiguračnímu rozhraní zařízení

2N® LTE Verso se po přihlášení k mobilní datové síti LTE automaticky připojí k portálu My2N. Přihlašte se do portálu My2N na https://my2n.com a přidejte interkom do svého účtu. Služba 2N® Mobile Video umožňuje základní nastavení a volání na mobilní telefony nebo odpovídací jednotky 2N. Služba 2N® Remote Configuration navíc zpřístupní webové konfigurační rozhraní interkomu.