3.3 Ovládání interkomu z pohledu vnitřního uživatele

Přijetí hovoru

Příchozí hovory z 2N® IP Base lze na vašem telefonu přijmout jako jakýkoli jiný běžný hovor. Během hovoru lze pomocí klávesnice vašeho telefonu otevřít zámek, aktivovat a deaktivovat uživatele nebo profil. Aby nemohlo dojít k nechtěnému zablokování linky 2N® IP Base, je celková doba hovoru časově omezena. Maximální délku hovoru lze nastavit parametrem Omezení doby hovoru (viz kapitola Služby / Telefon – podsekce Hovory v konfiguračním manuálu). Hovor lze kdykoli prodloužit stiskem klávesy # na vašem telefonu. Automatické ukončení hovoru je signalizováno 10 s předem krátkým pípnutím.

Volání na 2N® IP Base

2N® IP Base dovoluje přijmout i příchozí hovor. Požadované chování lze nastavit pomocí parametrů ve skupině Příchozí hovory (viz kapitola Služby / Telefon – podsekce Hovory v konfiguračním manuálu).

 

Otevření dveří (sepnutí spínače) pomocí kódu

2N® IP Base je vybaven spínačem určeným k otevření zámku dveří. Sepnutí tohoto spínače lze provést zadáním platného kódu (viz kapitola Hardware / Spínače v konfiguračním manuálu) na klávesnici vašeho telefonu. Defaultní hodnota je nastavena na 00*.

Postup:

  • Pomocí klávesnice na vašem telefonu zadejte číselný kód pro sepnutí 1. nebo 2. spínače a stiskněte tlačítko  (Potvrzení není nutné, pokud je nastaven parametr Kód spínače bez potvrzení, viz nastavení Hardware / Spínače / Rozšířené).
  • Zadání platného kódu je oznámeno zvukovou signalizací . Zadání neplatného kódu nebo přerušení zadávání na dobu delší, než je nastaveno u parametru Časový limit pro zadávání kódůje oznámeno zvukovou signalizací