2.3 Elektrická instalace

V této kapitole je popsáno připojení základní jednotky 2N® IP Base k napájení do lokální počítačové sítě. Připojení modulů čteček RFID karet je popsáno v  kapitole 2.4 Připojení rozšiřujících modulů.

Upozornění

 • Zařízení musí být součástí elektrické instalace budovy.

Popis svorek u konektorů

Popis konektorů základní desky přístupných uživateli:

Vysvětlivky k obrázku

LAN

konektor

 (PoE podle 802.3af) pro připojení do LAN

Konektor

X12

konektor pro modul čtečky RFID karet
Tamper

výstup interního bezpečnostního kontaktu interkomu, kontakt je sepnut při otevření spodního krytu interkomu

IN

svorky pro vstup v pasivním / aktivním režimu (-30 V do +30 V DC)

 • OFF = rozpojený kontakt NEBO UIN > 1.5 V 
 • ON = sepnutý kontakt NEBO UIN < 1.5 V
OUT aktivní výstup: 8 až do 12 V DC, záleží na napájecím zdroji (PoE: 10 V; adaptér: napájecí napětí -2 V), max 600 mA
RELAY svorky pro 30 V / 1 A AC/DC NO/NC kontakt
12 V svorky pro externí 12/2 A DC napájecí zdroj

RESET

(RST)

tlačítko pro RESET a FACTORY RESET

LED LED indikátory stavu (červená – stav zařízení  / zelená – eth. připojení / žlutá – LAN aktivita)

 • Schéma zapojení výstupu pro svorky Relay

  Elektrický zámek se odemkne přivedením napájení

  Magnetický zámek se odemkne přerušením přívodu napájení

Tip

 • Schéma zapojení vstupu pro svorky IN1 v aktivním módu

 • Schéma zapojení vstupu svorky IN1 v pasivním módu

Připojení elektrického zámku

Elektrický zámek, případně jiný spotřebič, připojte přímo na Aktivní výstup zařízení, nebo můžete jeho napájení spínat pomocí relé. V tom případě použijte externí napájení zámku. V každém případě doporučujeme používat nízkoodběrové zámky a dodržovat maximální hodnoty uvedené výše.

Při připojení zařízení obsahujících cívku, například relé nebo elektromagnetické zámky, je potřeba ochránit výstup interkomu před napěťovou špičkou při vypínání indukční zátěže. Pro tento způsob ochrany doporučujeme diodu 1 A / 1000 V (například 1N4007, 1N5407, 1N5408) zapojenou antiparalelně k zařízení v blízkosti zámku.

 

Hlavní jednotka

Připojení napájení

2N® IP Base lze napájet buď z externího zdroje 12 V / 2 A DC nebo přímo z LAN vybavené síťovými prvky podporující technologii PoE 802.3af.

 

Napájení z externího zdroje

Pro spolehlivou funkci zařízení použijte zdroj bezpečného napětí (SELV) 12 V ±15 % dimenzovaný na proudový odběr podle požadovaného výkonu pro napájení základní jednotky (2 A, 24 W).

 

Napájení pomocí PoE

2N® IP Base je kompatibilní s technologií PoE 802.3af (Třída 0–12,95 W) a může být napájen přímo z lokální sítě pomocí kompatibilních síťových prvků. Pokud vaše síť toto neumožňuje, lze alternativně použít PoE injektor, obj. č. 91378100, který se vloží mezi 2N® IP Base a nejbližší síťový prvek. S tímto způsobem napájení má 
2N® IP Base k dispozici 12 W pro napájení základní jednotky.

 

Kombinované napájení

2N® IP Base je možné napájet zároveň z externího zdroje a PoE.

 

Připojení do lokální sítě

2N® IP Base se připojuje do lokální počítačové sítě (LAN) pomocí UTP/STP kabelu (kategorie Cat 5e nebo vyšší) zakončeného zástrčkou RJ-45 (konektor LAN). Zařízení je vybaveno funkcí Auto-MDIX, a proto lze použít jak přímou, tak překříženou variantu kabelu.

Upozornění

 • Doporučujeme použít přepěťovou ochranu pro LAN rozhraní zejména pro venkovní instalace.
 • Doporučujeme použít stíněný ethernetový kabel SSTP.

Tlačítko Reset

Tlačítko reset umístěné mezi konektory na základní jednotce slouží k nastavení originálního továrního nastavení, restartu zařízení, zjištění IP adresy zařízení a její přepnutí do statického nebo dynamického režimu.

Zjištění aktuální IP adresy

Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.
 • Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.

Poznámka

 • Časový interval od stisknutí tlačítka RESET do první světelné a zvukové signalizace je uveden v rozmezí 15–35 s, vždy záleží na konkrétním modelu 2N IP interkomu či odpovídací jednotky.
  • Pro 2N® IP Base platí časový interval 18 s.

Nastavení statické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se statickou IP adresou (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET. 

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:

 • IP adresa: 192.168.1.100
 • Maska sítě: 255.255.255.0
 • Výchozí brána: 192.168.1.1

 

Nastavení dynamické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení s dynamickou IP adresou (DCHP ON) postupujte podle následujících bodů:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
 • Uvolněte tlačítko RESET.

 

Obnovení originálního nastavení

Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

 • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
 • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
 • Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
 • Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s). 
 • Uvolněte tlačítko RESET.

Upozornění

 • V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N®  Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v části 2.4.

Restart zařízení

Krátký stisk tlačítka RESET (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Poznámka

 • Časový interval od krátkého stisku tlačítka RESET po znovu připojení zařízení do sítě po proběhlém restartu trvá pro 2N® IP Base 26 s.