2.2 Mechanická montáž

Montáž na povrch 

Co potřebujete k instalaci:

 • 2N®  IP Base,
 • připojení k LAN, UTP kabel Cat5e nebo lepší se zakončením RJ-45,

 • napájení PoE 802.3af nebo 12 V DC / 2 A.

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a řiďte se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.

Postup instalace

 • Zvolte místo dobře přístupné uživatelům.

 • Interkom by neměl být umístěn na přímém slunci, jelikož je černý a hrozí tak jeho přehřátí.
 • Ověřte si možnosti napojení kabelů – zařízení má dvě průchodky směrem do zdi ve spodní části.

 • Připravte si kabely, připojení do sítě, případně napájení a vedení k zámku či jinému příslušenství.

 • Odmontujte kovový rám zařízení, otevřete spodní záslepku v místě šipek a zaveďte všechny kabely. Kabely prostrčte průchodkami. Výrobce neručí za vady způsobené nedostatečným zatěsněním.

 • Zapojte kabely, nezapomeňte zkontrolovat funkčnost zařízení.

 • Vraťte záslepku a nasaďte rám.

 • Na následujících obrázcích je nastíněna demontáž rámu a pozice montážních šroubů. 

 

Demontáž rámu. Nejdříve je nutné odmontovat šroub držící rám ke konstrukci
2N® IP Base pomocí přiložené kličky torx.

 
 

Pozice montážních šroubů na konstrukci 2N® IP Base.

 


 

 

 

 

Zařízení je určeno pro montáž na povrch, pro tento typ montáže postačuje samotné zařízení. Pro nerovný povrch a snadnější montáž na instalační krabice je určena montážní podložka (obj. č. 9156020). Pro montáž na instalační podložku postupujte podle návodu k této podložce.

Upozornění

 • Po demontáži přední záslepky ve spodní části interkomu dbejte na to, aby se nedostaly žádné nečistoty na těsnění a do konektorů.

 • Záruka se nevztahuje na poruchy a závady výrobku vzniklé v důsledku jeho nesprávné montáže (v rozporu s těmito instrukcemi). Výrobce dále nenese zodpovědnost za škody vzniklé krádeží z prostor, které jsou přístupné po sepnutí připojeného elektrického zámku. Výrobek není určen jako ochrana proti zlodějům – pouze v kombinaci s klasickým zámkem, který plní bezpečnostní funkci.
 • Při nedodržení montážního postupu hrozí zatečení vody a zničení elektroniky. Obvody interkomu jsou trvale pod napětím, při zatečení vody dochází k elektrochemické reakci. U takto zničeného výrobku nelze uplatnit záruku!

Zásady pro montáž

Upozornění

 • Otvory pro hmoždinky musejí mít správný průměr. Pokud jsou otvory příliš velké, hrozí vytažení hmoždinek! V tomto případě použijte k zajištění hmoždinek stavební lepidlo. Při použití méně kvalitních hmoždinek hrozí jejich vytažení ze zdi! Pozor na dostatečnou hloubku otvorů!

 • Plocha pro montáž musí být rovná s maximální nerovností 2 mm. Pokud je povrch nerovný, doporučujeme použít montážní podložku (obj. č. 9156020).