5.4.6 Automatizace

Interkomy 2N IP poskytují velmi flexibilní možnosti nastavení dle různorodých požadavků uživatele. Existují situace, kdy běžný rozsah nastavení (např. nastavení chování spínačů nebo volání) nedostačuje, a pro tyto případy poskytují interkomy 2N IP speciální programovatelné rozhraní Automation. Typické použití Automation je v aplikacích, které vyžadují složitější propojení se systémy třetích stran.

Detailní popis funkce a konfigurace Automation je k dispozici v manuálu Konfigurace Automation.

Poznámka

  • Funkce automatizace je dostupná pouze s licencí Gold nebo Enhanced Integration.