5.4.5 Mobile Key

Interkomy 2N IP vybavené modulem Bluetooth umožňují autentizovat uživatele pomocí mobilní aplikace 2N® Mobile Key dostupné pro zařízení s operačními systémy iOS 12 a vyšší (telefony iPhone 4s a vyšší) příp. Android 6.0 Marshmallow a vyšší (telefony s podporou Bluetooth 4.0 Smart).

Identifikace uživatele (Auth ID)

Aplikace 2N® Mobile Key se na straně interkomu autentizuje pomocí jednoznačného identifikátoru – tzv. Auth ID. Auth ID (128bit číslo) je pro každého uživatele náhodně vygenerováno a procesem tzv. párování spojeno s uživatelem zavedeným v interkomu a jeho mobilním zařízením.

Poznámka

 • Vygenerované Auth ID nemůže být uloženo ve více mobilních zařízeních současně. Tzn. že Auth ID jednoznačně identifikuje konkrétní mobilní zařízení (resp. jeho uživatele).

Hodnotu Auth ID lze u každého uživatele nastavit a upravit v sekci Mobile Key telefonního seznamu interkomu. Auth ID lze přesunout k jinému uživateli, příp. zkopírovat do jiného interkomu. Po vymazání hodnoty pole dojde k blokování přístupu uživatele.

Šifrovací klíče a lokace

Komunikace mezi aplikací 2N® Mobile Key a interkomem je vždy šifrovaná. Bez znalosti šifrovacího klíče nemůže aplikace 2N® Mobile Key uživatele autentizovat. Primární šifrovací klíč je automaticky vygenerován při prvním spuštění interkomu a později jej lze kdykoli ručně přegenerovat. Primární šifrovací klíč je společně s Auth ID přenesen do mobilního zařízení při párování.

Šifrovací klíče a identifikátor lokace lze z interkomu exportovat a následně importovat do dalších interkomů. Interkomy se stejným názvem lokace a stejnými šifrovacími klíči tvoří tzv. lokace. V rámci jedné lokace se mobilní zařízení páruje pouze jednou a identifikuje se pouze jedním jedinečným Auth ID (tudíž v rámci lokace lze kopírovat Auth ID uživatele z jednoho interkomu do druhého).

Párování

Procesem tzv. párování se rozumí přenos přístupových údajů uživatele do jeho osobního mobilního zařízení. Přístupové údaje uživatele mohou být uloženy pouze v jednom mobilním zařízení – tj. uživatel nemůže mít např. dvě mobilní zařízení, pomocí kterých se autentizuje. V jednom mobilním zařízení však mohou být současně uloženy přístupové údaje uživatele do více lokací současně (tj. mobilní zařízení slouží jako klíč pro více lokací současně).

Párování uživatele s mobilním zařízením lze vyvolat v telefonním seznamu interkomu na stránce příslušného uživatele. Párování lze fyzicky provést lokálně pomocí USB bluetooth modulu připojeného k PC, příp. vzdáleně pomocí bluetooth modulu integrovaného v interkomu. Oba způsoby párování vedou ke stejnému výsledku.

Při párování se do mobilního zařízení přenášejí následující údaje:

 • Identifikátor lokace
 • Šifrovací klíč lokace
 • Auth ID uživatele

Šifrovací klíč pro párování

V režimu párování se z bezpečnostních důvodů se pro zabezpečení komunikace používá jiný klíč než při komunikaci po spárování. Tento klíč je automaticky vygenerován při prvním spuštění interkomu a lze jej kdykoli přegenerovat.

Správa šifrovacích klíčů

Interkom může udržovat v platnosti až 4 šifrovací klíče – tj. 1 primární a až 3 sekundární klíče.  Mobilní zařízení může k šifrování komunikace použít libovolný z těchto 4 klíčů. Šifrovací klíče jsou plně pod kontrolou správce systému. Šifrovací klíče je vhodné z bezpečnostních důvodů pravidelně, příp. při ztrátě mobilního zařízení nebo úniku konfigurace interkomu aktualizovat.

Poznámka

 • Při prvním spuštění interkomu jsou automaticky vygenerovány šifrovací klíče a jsou uloženy do konfiguračního souboru interkomu. Pro větší bezpečnost doporučujeme tyto šifrovací klíče před prvním použitím ručně znovu vygenerovat.

Primární klíč je možné kdykoli znovu vygenerovat. Z původního primárního klíče se následně stane první sekundární klíč, z prvního sekundárního se stane druhý sekundární atd. Sekundární klíče lze kdykoli odstranit.

Po odstranění klíče se uživatelé aplikace 2N® Mobile Key, kteří tento klíč stále používají, nebudou moci autentizovat, pokud před smazáním klíče neaktualizují šifrovací klíče ve svém mobilním zařízení. Klíče v mobilním zařízení se aktualizují při každém použití aplikace 2N® Mobile Key.

Seznam parametrů

 • ID lokace  jednoznačný identifikátor lokace, ve které platí sada nastavených šifrovacích klíčů.
 • Tlačítko Export  exportuje identifikátor lokace a aktuální šifrovací klíče do souboru. Exportovaný soubor lze následně importovat do jiného zařízení.
 • Tlačítko Import  importuje ID lokace a aktuální šifrovací klíče ze souboru exportovaného z jiného interkomu.

 • Tlačítko Obnovit primární klíč – vygenerováním nového primárního šifrovacího klíče dojde k smazání nejstaršího sekundárního klíče. Uživatelé aplikace 2N® Mobile Key, kteří stále používají tento klíč, se nebudou moci autentizovat, pokud před touto operací neaktualizují šifrovací klíče ve svém mobilním zařízení. Klíče v mobilním zařízení se aktualizují při každém použití aplikace 2N® Mobile Key.
 • Tlačítko Smazat primární klíč – odstraněním primárního klíče se uživatelé, který tento klíč používají, nebudou moci autentizovat.
 • Tlačítko Smazat sekundární klíč – uživatelé aplikace 2N® Mobile Key, kteří stále používají tento klíč, se nebudou moci po smazání klíče autentizovat, pokud před touto operací neaktualizují šifrovací klíče ve svém mobilním zařízení. Klíče v mobilním zařízení se aktualizují při každém použití aplikace 2N® Mobile Key.

 • Platnost párovacího PINu – doba platnosti autorizačního PINu pro párování mobilního zařízení uživatele s interkomem.

Tip

 •  V případě nahlášení ztráty telefonu s uloženými přístupovými údaji doporučujeme následující postup:
 1. Vymažte hodnotu Mobile Key Auth ID příslušného uživatele – čímž dojde k blokování ztraceného telefonu a znemožnění jeho zneužití.
 2. Přegenerujte primární šifrovací klíč (volitelný krok) – čímž znemožníte případné zneužití šifrovacího klíče uloženého v mobilním zařízení.

Varování

 • S upgradem na verzi 2.30 dojde k upgradu v i bluetooth modulech. Při downgradu na verzi 2.29 a nižší může dojít k jejich nefunkčnosti.