5. Konfigurace interkomu

 

Úvodní přehledová obrazovka

Úvodní stránka se zobrazí po přihlášení do webového rozhraní interkomu. Kdykoli se k ní můžete vrátit pomocí tlačítka  umístěného v levém horním rohu dalších stránek webového rozhraní. V záhlaví stránky se zobrazuje jméno interkomu (viz parametr Zobrazované jméno v nastavení Služby / Telefon / SIP). Lze volit mezi jazyky webového rozhraní pomocí tlačítek CZ a EN. Od interkomu se můžete odhlásit pomocí tlačítka Odhlásit v pravém horním rohu stránky.

Úvodní stránka slouží jako první úroveň menu a rychlá navigace (kliknutím na libovolnou dlaždici) do vybraných částí konfigurace interkomu. V některých dlaždicích se zároveň zobrazuje stav vybraných služeb.

Konfigurační menu

Konfigurace 2N IP interkomů je rozdělena do 5 hlavních nabídek – Stav, Adresář, Hardware, Služby a Systém; každá z nabídek je rozdělena do dalších částí, viz následující přehled.

 

Stav

 • Systém – základní informace o interkomu
 • Služby – informace o spuštěných službách a jejich stavu
 • Licence – aktuální stav licence a dostupných funkcí interkomu

Adresář

 • Uživatelé – nastavení telefonních čísel uživatelů, tlačítek rychlého volání, přístupových karet a uživatelské kódy pro řízení spínačů
 • Profily – nastavení časových profilů    
 • Svátky – nastavení pravidelných a pohyblivých svátků v kalendářním roce

Hardware

 • Spínače  nastavení spínání elektrického zámku, osvětlení apod.
 • Audio  hlasitosti audia, signalizačních tónu apod., parametry mikrofonu
 • Kamera – nastavení interní kamery a externí IP kamery
 • Klávesnice – nastavení chování tlačítek a klávesnice
 • Tlačítka – nastavení přiřazení tlačítek rychlé volby jednotlivým uživatelům
 • Displej – základní nastavení displeje
 • Čtečka karet  nastavení čtečky karet, Wiegand interface
 • Rozšiřující moduly  nastavení rozšiřujících modulů 2N® IP Verso 

Služby

 • Telefon  nastavení telefonu a připojení k SIP ústředně
 • Streamování – nastavení streamování audia a videa (ONVIF, RTSP, Multicast apod.)
 • Onvif – nastavení služby Onvif
 • E-Mail – nastavení odesílaných e-mailů a připojení k SMTP serveru
 • Automatizace – flexibilní nastavení interkomu dle specifických požadavků uživatele
 • HTTP API – nastavení autorizace HTTP API
 • Uživatelské zvuky  nastavení a upload uživatelských zvuků
 • Web server  nastavení web serveru a přístupového hesla
 • Audio Test  nastavení automatického audio testu
 • SNMP – nastavení služby SNMP

Systém

 • Síť  nastavení připojení k lokální síti, 802.1x, zachytávání paketů
 • Datum a čas  nastavení reálného času a časové zóny
 • Licence  nastavení licencí, aktivace trial licence
 • Certifikáty  nastavení certifikátů a privátních klíčů
 • Aktualizace  nastavení automatických aktualizací firmware a konfigurace
 • Syslog  nastavení odesílání systémových zpráv syslog serveru
 • Údržba  záloha a obnovení konfigurace, aktualizace firmware 

Upozornění

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na internetových stránkách https://www.2n.cz/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, nebo ve spojení s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.