2.1 Než začnete

Kontrola úplnosti výrobku

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda balení vámi zakoupeného výrobku 
2N Access Unit 
odpovídá následujícímu seznamu.

  • 1x 2N Access Unit
  • 1x Inbusový klíč
  • Zkrácený manuál