4. Signalizace provozních stavů

2N Access Unit signalizuje pomocí zvukových hlášení změny a přechody mezi různými provozními stavy. Pro každý typ změny stavu existuje jiný typ hlášení. Seznam jednotlivých hlášení je uveden v následující tabulce:

Poznámka

  • Signalizaci některých z výše uvedených stavů je možné upravit, viz kapitola Uživatelské zvuky.

Tóny

Význam

Uživatel aktivován
Po vložení aktivačního kódu uživatele. Aktivační kód slouží k aktivaci uživatele (pozice v seznamu uživatelů). Nastavení aktivačního kódu je popsáno v kap. Uživatelé.

Uživatel deaktivován
Po vložení deaktivačního kódu uživatele. Deaktivační kód slouží k deaktivaci uživatele (pozice v seznamu uživatelů). Nastavení deaktivačního kódu je popsáno v kap. Uživatelé.

Profil aktivován
Slouží pro aktivování profilu. Může být například využito k zapnutí vyzvánění celé skupiny uživatelů na telefonní čísla přímo v kanceláři. Nastavení aktivačního kódu je popsáno v kap. Profily.

Profil deaktivován
Slouží pro deaktivování profilu. Nastavení deaktivačního kódu je popsáno v kap. Profily.

Vnitřní aplikace spuštěna
Po zapnutí napájení nebo po restartu 2N Access Unit je zahájen start vnitřní aplikace. Úspěšný start vnitřní aplikace je signalizován touto tónovou kombinací.

Připojeno do lokální sítě, obdržena IP adresa
Po startu vnitřní aplikace se 2N Access Unit přihlašuje do lokální sítě. Úspěšné přihlášení do lokální sítě je signalizováno touto tónovou kombinací.

Odpojeno od lokální sítě, IP adresa ztracena
V případě, že dojde k odpojení UTP kabelu z 2N Access Unit, je tento stav signalizován touto tónovou kombinací.

Uvedení síťových parametrů do výchozího stavu
Po zapnutí napájení je nastaven časový limit 30 sekund pro zadání kódu uvedení síťových parametrů do výchozího stavu. Uvedení síťových parametrů do výchozího stavu je popsáno v kap. Konfigurace zařízení v Instalačním manuálu 2N Access Unit.